Na de stormen die ons ins februari bezighielden en zorgde voor het afgelasten van de optocht, is dat nu het Corona virus. Met pijn in het hart heeft de Optochtcommissie van De Dolbotters moeten besluiten dat de alternatieve Carnavalsoptocht Westervoort welke gepland stond voor 1e Paasdag (12 april 2020) geen doorgang zal vinden. 

De richtlijnen van het RIVM, de landelijke ontwikkelingen rondom evenementen de komende maanden en de onvoorspelbaarheid rondom het virus hebben ons genoodzaakt deze beslissing te nemen. Dank aan alle deelnemers die zich voor 12 april hadden aangemeld en alle vrijwilligers die het mogelijk maakten om een alternatieve optocht te organiseren. 

Wij hopen ondanks deze beslissing op begrip en wensen iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijd. Graag ontmoeten wij alle carnavalsvierders tijdens ons ons 66 jarig jubileum op 14 november 2020. Ook hopen wij op net zoveel deelnemers en enthousiasme te mogen rekenen tijdens de 66e carnavalsoptocht op 7 februari 2021. 

Zorg voor elkaar Westervoort.

Ton Gerritsen,
voorzitter Optochtcommissie C.V. De Dolbotters